Lees hier over

De Loofhut is een Katholieke Basisschool die sinds 1978 is gevestigd in de wijk “De Marken” in Almere Haven. Loofhut is kort vertaald uit Hebreeuws "soeka", wat een veilig, tijdelijk onderkomen betekent. Voor onze school betekent het een veilig onderkomen voor de kinderen,  hun ouders en de leerkrachten.

De Loofhut is een Jenaplanschool, het is een gemeenschap die kinderen, stamgroepleiders en ouders omvat.

Kinderen leren op een jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat ervan uit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Omdat kinderen zoveel van elkaar verschillen, kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst. Stamgroepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin en in de samenleving het geval is.

Jenaplanonderwijs staat voor het samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen. Waarden en normen, een goede sfeer, een positieve manier van omgaan met elkaar, respect en ook aandacht voor elkaar zijn hierin van groot belang. Lees hier meer...