Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze van begeleiden. Mocht uw kind meer of andere ondersteuning nodig hebben dan het reguliere aanbod dan kan de stamgroepleider hulp vragen bij onze intern begeleider. De IB-er  bespreekt met de stamgroepleiders de vorderingen van de kinderen, neemt eventueel extra toetsen af en helpt de stamgroepleider (indien nodig) met de handelingsplannen en overlegt met externe instanties.

Ook wij hebben te maken met het lerarentekort. Een groot deel van deze problemen lossen wij tijdelijk op door onze ervaren onderwijsassistenten in te zetten.

Door deze problematiek is ons zorgaanbod vooral gericht op het basisaanbod en kunnen we hier niet veel extra’s bieden. Informeer bij de directie als u vragen hierover heeft.

Wilt u meer weten over hoe we onze zorg organiseren? Download dan ons schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsstructuur