Wie zijn wij?

De Loofhut is een Katholieke Jenaplanschool die sinds 1978 is gevestigd in de wijk “De Marken” in Almere Haven. De Loofhut heeft stamgroepen waarin kinderen van twee verschillende leerjaren het onderwijs ontvangen. In één van de lokalen in de school is een peuterspeelzaal en BSO gevestigd, genaamd “De Kinderhut”.

Binnen de school staat het gevoel van veiligheid van waaruit kinderen kunnen leren, groeien en zich ontwikkelen centraal. Onder ontwikkeling verstaan we de levensbeschouwelijke, intellectuele, creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling.

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, stamgroepleiders (leerkrachten) en ouders omvat. Stamgroepleiders zijn professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Vanuit school wordt veel waarde gehecht aan de samenwerking en betrokkenheid tussen team en ouders bij het onderwijsleerproces en bij activiteiten in en rond de school. Ouders worden door school gezien en betrokken als partners bij het onderwijsleerproces van hun kind.

We gaan binnen ons onderwijs uit van de essenties van het Jenaplanonderwijs waarbij leerlingen wordt geleerd om te ondernemen, te plannen, samen te werken, te creëren, te presenteren, te reflecteren en om verantwoordelijkheid te dragen.

Op school wordt gewerkt met een continurooster, wat betekent dat alle kinderen tussen de middag overblijven. De school heeft een ruim schoolplein en een groot sportveld. Hier kunnen kinderen tijdens het buitenspelen heerlijk voetballen, rennen, klimmen en klauteren.

In het logo van de school ziet u de wereldbol en twee kinderen. Het logo is door de school zelf ontworpen en symboliseert het werken, spelen en vieren in onze school met kinderen die midden in de wereld staan en leven. Dit op basis van ervaringen die de kinderen zelf aandragen en/of die door het team en de maatschappij aangedragen worden.

Kinderen van alle geloven en culturen zijn welkom!

Wilt u meer weten over onze school? Komt u gerust langs met uw vragen, voor een kennismakingsgesprek of een rondleiding in de school.

U bent van harte welkom,
Tot ziens!

Het team van De Loofhut.