Wij hanteren een continurooster in alle groepen.

De groepen gaan 5 dagen in de week naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur.


De kinderen hebben ’s ochtends 15 minuten pauze rond de klok van 10 uur. Ze lunchen met de stamgroepleider in de groep. Van 12.15 – 12.45 uur spelen de kinderen buiten.


De deuren van onze school gaan om 8.20 uur open om de kinderen binnen te laten en om 14.15 uur om de kinderen naar huis te laten gaan.