Schoolkamp

Vanaf de Bovenbouw (groep 6/7/8) gaan de kinderen op schoolkamp aan het begin van het schooljaar. Door het schoolkamp aan het begin van het schooljaar te organiseren plukken we het hele jaar de vruchten van de opgedane ervaringen met elkaar. Het schoolkamp is daarmee onderdeel van ons lesplan en voor alle kinderen.

We vragen ouders een kleine vergoeding voor de onkosten op kamp (circa 50,- euro). Echter is dit een vrijwillige bijdrage en we organiseren het zo dat alle kinderen mee kunnen. 

Schoolkamp

Op onze school is het kamp niet alleen voor groep 8, maar ook al voor groep 6!

Sanna Zegwaard uit stamgroep ‘de Bijenkorf’