Oudervereniging

JPS de Loofhut heeft een zeer actieve oudervereniging. Vieringen en andere evenementen, zoals Sint, Kerst, Pasen, sportdagen, feestelijke afsluiting van het schooljaar, schoolreisjes e.d. worden door de oudervereniging samen met het team georganiseerd.

Deze evenementen worden bekostigd met behulp van de vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengst van de acties die de oudervereniging organiseert, waarbij gedacht kan worden aan de verkoop van planten, pepernoten, oliebollen, kerstkaarten en paaseitjes.

De oudervereniging beheert de ouderbijdrage. Ieder jaar wordt op de algemene ouderavond de hoogte van de ouderbijdrage voorgesteld en vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is 25 euro.

Contact met de oudervereniging

De oudervereniging vergadert een aantal keer per schooljaar. Deze vergaderingen worden vermeld op de jaarkalender van de school. Zij zijn openbaar en elke ouder is dan ook van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

 

Wilt u contact opnemen met onze oudervereniging? Dit kan via

 

ov@deloofhut.nl