Medezeggenschapsraad De Loofhut

De medezeggenschapsraad bestaat uit een even groot ouder– als personeelsdeel met stemrecht. De leden van de MR worden gekozen door de ouders en hebben minstens drie jaar zitting in de MR. Samen toetsen zij het beleid van de directie. Hierbij hangt het van het onderwerp af wie er advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Dat zal de ene keer het ouderdeel de andere keer het personeelsdeel zijn.

Voor vragen of opmerkingen voor de Medezeggenschapsraad, mail naar mr@deloofhut.nl.

Alinda Veneboer
Alinda VeneboerVoorzitter namens team
Sissy Kleuver
Sissy KleuverLid namens team
Paulien Steltenpool
Paulien SteltenpoolSecretaris namens ouders
Marco Steinmetz
Marco SteinmetzPenningmeester namens ouders

Ouderraad De Loofhut

De Ouderraad organiseert en sponsort verschillende activiteiten binnen en buiten schooltijd. Dit doet zij samen met ouders/verzorgers, leerlingen en het team. De doelstelling is om bij te dragen aan de ontwikkeling, het plezier en het welzijn van alle kinderen van de Loofhut, dus ook uw kind(eren)!

Wij staan altijd open voor uw vragen/opmerkingen. Spreek ons aan op school of mail ons via ouderraad@deloofhut.nl. Ook als u actief een bijdrage wilt leveren!

Notulen vergadering februari 2016
Notulen vergadering december 2015