Welkom bij Katholieke Jenaplanschool De Loofhut

De Loofhut is een Katholieke Jenaplanschool met stamgroepen waarin kinderen van twee verschillende leerjaren het onderwijs ontvangen.

Binnen de school staat het gevoel van veiligheid van waaruit kinderen kunnen leren, groeien en zich ontwikkelen centraal. Vanuit het Jenaplanonderwijs wordt kinderen geleerd om te ondernemen, te plannen, samen te werken, te creëren, te presenteren, te reflecteren en om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving.

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en betrokkenheid tussen team en ouders bij het onderwijsleerproces en bij activiteiten in en rond de school. De Loofhut hanteert een continurooster, wat betekent dat alle kinderen tussen de middag overblijven.

Lees meer…

Wilt u meer weten over onze school? Komt u gerust langs met uw vragen, voor een kennismakingsgesprek of een rondleiding in de school.

U bent van harte welkom,
Tot ziens!

Het team van De Loofhut.

Kalender