Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze van begeleiden. Mocht uw kind meer of andere ondersteuning nodig hebben dan het reguliere aanbod dan kan de stamgroepleider hulp vragen bij onze intern begeleider. De IB-er  bespreekt met de stamgroepleiders de vorderingen van de kinderen, neemt eventueel extra toetsen af en helpt de stamgroepleider (indien nodig) met de handelingsplannen en overlegt met externe instanties.


Wilt u meer weten over hoe we onze zorg organiseren? Download dan ons overzicht van de zorgroutes