Samen maken we er een nὀg fijnere school van!

Onze teamleden zijn KIVA gecertificeerd.  KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’ KiVa sluit naadloos aan bij onze Jenaplanvisie en werkt vanuit de kracht van de stamgroep.

 

Meer weten over KIVA kan hier of download ons Pestprotocol