Schoolkamp

Vanaf de Bovenbouw (groep 6/7/8) gaan de kinderen op schoolkamp aan het begin van het schooljaar. Door het schoolkamp aan het begin van het schooljaar te organiseren plukken we het hele jaar de vruchten van de opgedane ervaringen met elkaar. Het schoolkamp is daarmee onderdeel van ons lesplan en voor alle kinderen.

We vragen ouders een kleine vergoeding voor de onkosten op kamp (circa 50,- euro). Echter is dit een vrijwillige bijdrage en we organiseren het zo dat alle kinderen mee kunnen. 

Belofte aan onze kinderen

Je doet ertoe en je mag jezelf zijn. Je gaat met plezier naar school. Wat je leert heeft betekenis. Je leert en werkt in een veilige omgeving en ontvangt zowel onderwijs op eigen niveau maar leert ook veel door samen te werken. Je leert zelfstandig werken en bent verantwoordelijk voor de groep en je eigen leren. Als je na groep 8 van school gaat heb je voldoende kennis en vaardigheden ontwikkeld om het volgende avontuur in het voortgezet onderwijs tot een succes te maken!